Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Rejestr prawa miejscowego'
Kadencja 2014 - 2018

 

113

VII/30/15

18.03.2015r.

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1278 z 3 kwietnia 2015r.   Obowiązuje  

114

VII/31/15

18.03.2015r.   upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego  Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1279 z 3 kwietnia 2015r Obowiązuje 

115

VII/32/15

18.03.2015r.

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowo-Osada.

 Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1280 z 3 kwietnia 2015r Obowiązuje

  116  

VII/33/15

 18.03.2015r.

 

 

 

 

 określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 1796 z 11 maja 2015r.

   Obowiązuje

 

117

VIII/38/15

  30.03.2015r.

  Zwolnień z podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 1824 z 18 maja 2015r.

  Obowiązuje

119

 XIII/80/15

  06.11.2015r.

  Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4279 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

120

 XIII/81/15

06.11.2015r. 

  Obniżenia ceny skupu 1 q żyta na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4280 z 25 listopada 2015r. 

  Obowiązuje

121

  XIII/82/15

06.11.205r. 

Podatku od środków transportowych. 

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4281 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

122

  XIII/83/15

  06.11.2015r.

Opłaty targowej. 

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4282 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

123

  XIII/84/15

  06.11.2015r.

  Ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4283 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

124

  XV/89/15

 30.12.2015r.

      Uchwalenia regulaminu korzystania z placu handlowego

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2016 r. poz. 249 z 12 stycznia 2016r.

 

Obowiązuje

 125

XV/90/15

30.12.2015r.

      Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2016 r. poz. 250z 12 stycznia 2016r.

   Obowiązuje

  126

XVI/103/16

  26.01.2016r.

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Iłowo-Osada oraz granic ich obwodów. 

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 1048 z dnia 04.03.2016r.

nie  

obowiazuje

  127

  XVI/104/16

  26.01.2016r.

  Ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 688 z dnia 08.02.2016r.

  Obowiązuje

  128

  XVII/111/16

  29.02.2016r.

  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowo-Osada oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 1049 z dnia 04.03.2016r.

  Obowiązuje

129

XVIII/114/16

 31,03,2016r.

przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania.

 Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 1768 z dnia 19.04.2016r.

Obowiązuje

130

 XIX/119/16

22.04.2016r. 

zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowo-Osada, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 2165 z dnia 19.05.2016r.

 

Obowiązuje

131

XX/122/16

6.05.2016r.

zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przyszkolnych przy szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Iłowo-Osada oraz granic ich obwodów.

 Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 2166 z dnia 19.05.2016r.

 

Obowiązuje

132

XXI/127/16

10.06.2016r.

nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Narzym Gminy Iłowo-Osada

 

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2598 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

133

XXI/128/16

10.06.2016r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2599 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

134

XXI/129/16

10.06.2016r.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie na prowadzenie działalności w okresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2600 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

135

XXI/130/16

10.06.2016r.

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3376 z dnia 18 sierpnia 2016r.

 

Obowiązuje

136

XXV/140/16

16.09.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3253 z dnia 12 październik 2016r.

 

Obowiązuje

137

XXV/141/16

16.09.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody w wyborach

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3947 z dnia 12 październik 2016r.

 

Obowiąuje

138

XXV/142/16

16.09.2016r.

W prowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4018 z dnia 18 październik 2016r.

 

Obowiązuje

139

XXVII/151/16

21.11.2016r

określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4675 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

 140 XXVII/152/16

21.11.2016r

 

 zwolnienia w podatku od nieruchomości  Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4676 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

141 XXVII/153/16

21.11.2016r.

podatków od środków transportowych Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4677 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

142 XXVIII/159/16

09.12.2016r.

ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5087 z dnia 13 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

143 XXIX/164/16

15.12.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5177 z dnia 15 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

144 XXVIII/158/16

16.12.2016r.

zmiany uchwały w sprawie przyjecia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finasowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5196 z dnia 16 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

145 XXVIII/161/16

16.12.2016r.

zmiany Statutu Gminy Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5310 z dnia 22 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

146 XXX/168/16

28.12.2016r.

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną forme wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzacym jest Gmina Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 173 z dnia 9 stycznia 2017r.

 

Obowiązuje

147 XXX/165/16

28.12.2016r.

zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 627 z dnia 9 stycznia 2017r.

 

Obowiązuje

148 XXXII/190/17

13.02.2017r.

ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Iłowo-Osada" oraz "Zasłużony dla Gminy Iłowo-Osada" i uchwalenia regulaminu ich nadawania Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 938 z dnia 23 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

149 XXXII/187/17

13.02.2017r.

określenia kryterów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 969 z dnia 27 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

150 XXXII/188/17

13.02.2017r.

ustalenia kryterów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz określenia dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 970 z dnia 27 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

151  XXXII/183/17  13.02.2017r. określenia zasad obciążania nieruchomosci stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada służebnoscia przesyłu na rzecz przedsiębiorców  Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 1161 z dnia 9 marca 2017r.

 

Obowiązuje

 

152 XXXII/184/17 13.02.2017r. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada oraz udzielania bonifikat Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 1233 z dnia 17 marca 2017r.

 

Obowiązuje

 

153 XXXIV/197/17 29.03.2017 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.poz. 1824 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

Obowiązuje

154 XXXIV/199/17 29.03.2017 r. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.poz. 1899 z dnia 21 kwietnia  2017 r.

 

Obowiązuje

155 XXXV/204/17 19.05.2017 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2531 z dnia 31 maja  2017 r.

 

 

 

Obowiązuje

 156  XXXV/205/17  19.05.2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada   

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2476 z dnia 26 maja  2017 r.

 

 

 Obowiązuje

157 XXXVI/219/17 20.07.2017 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania

 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.

poz. 3166 z dnia 31 lipca  2017 r.

 

 

Obowiązuje

 158 XXXVII/220/17  29.08.2017 r.  zmiany nazw ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.  3886 z dnia 3 października 2017r.

 

Obowiązuje

159 XL/231/17 25.10.2017 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Iłowo-Osada

 Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.4789 z dnia 5 grudnia  2017 r.

 

Obowiązuje

 

 160  XL/233/17 25.10.2017 r   zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Iłowo-Osada gm. Iłowo-Osada

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4291 z dnia 7  listopada  2017 r.

 

obowiązuje

 

161 XL/234/17 25.10.2017 r określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.  4436 z dnia 10 listopada  2017 r.

 

obowiązuje

162  XLI/235/17  29.11.2017 r. zmiany budżetu Gminy na 2017 r.   Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017r. poz. 5029 z dnia 12 grudnia 2017r.

 

Obowiązuje

163 XLII/239/17 21 .12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo - Osada Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r poz.512 z dnia 26.01.2018r.

 

Obowiązuje

164 XLII/240/17 21.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody do głosowania w wyborach. Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz. 513 z dnia 26.01.2018r

 

Obowiązuje

165 XLII/246/17 21.12.2017 r. zmiany budżetu Gminy Iłowo – Osada na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz.220 z dnia 9 stycznia 2018r

 

Obowiązuje

166 XLII/248/17 21.12.2017 r. Uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz.221 z dnia 9 stycznia 2018r.

 

Obowiązujedata wytworzenia2016-06-02
data udostępnienia2016-06-02
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Kowalewski
data wykonania2018-02-12
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@