Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Iłowo-Osada
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Prawo lokalne  / Rejestr prawa miejscowego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr prawa miejscowego Rejestr prawa miejscowegoKadencja 2014 - 2018

 

113

VII/30/15

18.03.2015r.

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1278 z 3 kwietnia 2015r.   Obowiązuje  

114

VII/31/15

18.03.2015r.   upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego  Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1279 z 3 kwietnia 2015r Obowiązuje 

115

VII/32/15

18.03.2015r.

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowo-Osada.

 Dz.U.W.W-M 2015r. poz. 1280 z 3 kwietnia 2015r Obowiązuje

  116  

VII/33/15

 18.03.2015r.

 

 

 

 

 określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 1796 z 11 maja 2015r.

   Obowiązuje

 

117

VIII/38/15

  30.03.2015r.

  Zwolnień z podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 1824 z 18 maja 2015r.

  Obowiązuje

119

 XIII/80/15

  06.11.2015r.

  Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4279 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

120

 XIII/81/15

06.11.2015r. 

  Obniżenia ceny skupu 1 q żyta na 2016 rok

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4280 z 25 listopada 2015r. 

  Obowiązuje

121

  XIII/82/15

06.11.205r. 

Podatku od środków transportowych. 

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4281 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

122

  XIII/83/15

  06.11.2015r.

Opłaty targowej. 

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4282 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

123

  XIII/84/15

  06.11.2015r.

  Ustalenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

  Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2015 r. poz. 4283 z 25 listopada 2015r.

  Obowiązuje

124

  XV/89/15

 30.12.2015r.

      Uchwalenia regulaminu korzystania z placu handlowego

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2016 r. poz. 249 z 12 stycznia 2016r.

 

Obowiązuje

 125

XV/90/15

30.12.2015r.

      Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz. 2016 r. poz. 250z 12 stycznia 2016r.

   Obowiązuje

  126

XVI/103/16

  26.01.2016r.

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Iłowo-Osada oraz granic ich obwodów. 

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 1048 z dnia 04.03.2016r.

nie  

obowiazuje

  127

  XVI/104/16

  26.01.2016r.

  Ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 688 z dnia 08.02.2016r.

  Obowiązuje

  128

  XVII/111/16

  29.02.2016r.

  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowo-Osada oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz 1049 z dnia 04.03.2016r.

  Obowiązuje

129

XVIII/114/16

 31,03,2016r.

przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania.

 Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 1768 z dnia 19.04.2016r.

Obowiązuje

130

 XIX/119/16

22.04.2016r. 

zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowo-Osada, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

  Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 2165 z dnia 19.05.2016r.

 

Obowiązuje

131

XX/122/16

6.05.2016r.

zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przyszkolnych przy szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Iłowo-Osada oraz granic ich obwodów.

 Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2016r. poz. 2166 z dnia 19.05.2016r.

 

Obowiązuje

132

XXI/127/16

10.06.2016r.

nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Narzym Gminy Iłowo-Osada

 

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2598 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

133

XXI/128/16

10.06.2016r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2599 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

134

XXI/129/16

10.06.2016r.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie na prowadzenie działalności w okresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016r. poz. 2600 z 28 czerwca 2016r.

 

Obowiązuje

135

XXI/130/16

10.06.2016r.

Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3376 z dnia 18 sierpnia 2016r.

 

Obowiązuje

136

XXV/140/16

16.09.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3253 z dnia 12 październik 2016r.

 

Obowiązuje

137

XXV/141/16

16.09.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody w wyborach

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 3947 z dnia 12 październik 2016r.

 

Obowiąuje

138

XXV/142/16

16.09.2016r.

W prowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Iłowo-Osada

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4018 z dnia 18 październik 2016r.

 

Obowiązuje

139

XXVII/151/16

21.11.2016r

określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4675 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

 140 XXVII/152/16

21.11.2016r

 

 zwolnienia w podatku od nieruchomości  Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4676 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

141 XXVII/153/16

21.11.2016r.

podatków od środków transportowych Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 4677 z dnia 28 listopada 2016r.

 

Obowiązuje

142 XXVIII/159/16

09.12.2016r.

ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5087 z dnia 13 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

143 XXIX/164/16

15.12.2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5177 z dnia 15 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

144 XXVIII/158/16

16.12.2016r.

zmiany uchwały w sprawie przyjecia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finasowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5196 z dnia 16 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

145 XXVIII/161/16

16.12.2016r.

zmiany Statutu Gminy Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2016r. poz. 5310 z dnia 22 grudnia 2016r.

 

Obowiązuje

146 XXX/168/16

28.12.2016r.

Określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną forme wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzacym jest Gmina Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 173 z dnia 9 stycznia 2017r.

 

Obowiązuje

147 XXX/165/16

28.12.2016r.

zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iłowo-Osada Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 627 z dnia 9 stycznia 2017r.

 

Obowiązuje

148 XXXII/190/17

13.02.2017r.

ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Iłowo-Osada" oraz "Zasłużony dla Gminy Iłowo-Osada" i uchwalenia regulaminu ich nadawania Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 938 z dnia 23 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

149 XXXII/187/17

13.02.2017r.

określenia kryterów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 969 z dnia 27 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

150 XXXII/188/17

13.02.2017r.

ustalenia kryterów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz określenia dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 970 z dnia 27 lutego 2017r.

 

Obowiązuje

151  XXXII/183/17  13.02.2017r. określenia zasad obciążania nieruchomosci stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada służebnoscia przesyłu na rzecz przedsiębiorców  Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 1161 z dnia 9 marca 2017r.

 

Obowiązuje

 

152 XXXII/184/17 13.02.2017r. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowo-Osada oraz udzielania bonifikat Dz.Urz.Woj.Warm-Maz. 2017r. poz. 1233 z dnia 17 marca 2017r.

 

Obowiązuje

 

153 XXXIV/197/17 29.03.2017 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.poz. 1824 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

Obowiązuje

154 XXXIV/199/17 29.03.2017 r. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.poz. 1899 z dnia 21 kwietnia  2017 r.

 

Obowiązuje

155 XXXV/204/17 19.05.2017 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2531 z dnia 31 maja  2017 r.

 

 

 

Obowiązuje

 156  XXXV/205/17  19.05.2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowo-Osada   

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 2476 z dnia 26 maja  2017 r.

 

 

 Obowiązuje

157 XXXVI/219/17 20.07.2017 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Iłowo-Osada za wyniki w nauce oraz jednorazowej nagrody finansowej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania

 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r.

poz. 3166 z dnia 31 lipca  2017 r.

 

 

Obowiązuje

 158 XXXVII/220/17  29.08.2017 r.  zmiany nazw ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada 

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.  3886 z dnia 3 października 2017r.

 

Obowiązuje

159 XL/231/17 25.10.2017 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Iłowo-Osada

 Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.4789 z dnia 5 grudnia  2017 r.

 

Obowiązuje

 

 160  XL/233/17 25.10.2017 r   zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Iłowo-Osada gm. Iłowo-Osada

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4291 z dnia 7  listopada  2017 r.

 

obowiązuje

 

161 XL/234/17 25.10.2017 r określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.  4436 z dnia 10 listopada  2017 r.

 

obowiązuje

162  XL/231/17 25.10.2017 r.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Iłowo-Osada  Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.  4789 z dnia 5 grudnia  2017 r.

 

Obowiązuje

163  XLI/235/17  29.11.2017 r. zmiany budżetu Gminy na 2017 r.   Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017r. poz. 5029 z dnia 12 grudnia 2017r.

 

Obowiązuje

164 XLII/239/17 21 .12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo - Osada Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r poz.512 z dnia 26.01.2018r.

 

Obowiązuje

165 XLII/240/17 21.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody do głosowania w wyborach. Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz. 513 z dnia 26.01.2018r

 

Obowiązuje

166 XLII/246/17 21.12.2017 r. zmiany budżetu Gminy Iłowo – Osada na 2017 r. Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz.220 z dnia 9 stycznia 2018r

 

Obowiązuje

167 XLII/248/17 21.12.2017 r. Uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz.221 z dnia 9 stycznia 2018r.

 

Obowiązuje

167 XLIII/254/18

02.02.2018 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Iłowo – Osada.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r. , poz. 848 z dnia 15 lutego 2018 r.

 

Obowiązuje

 

 168 XLIII/256/18 02.02.2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowo – Osada na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Iłowo - Osada

Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2018 r. poz. 800 z dnia 13 lutego 2018 r.

 

Obowiązuje

 

169 XLIII/257/18 02.02.2018 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Iłowo – Osada przez osoby prawne  inne niż Gmina Iłowo –Osada lub osoby fizyczne na terenie gminy Iłowo - Osada Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz. 801 z dnia 13 lutego 2018 r.

 

Obowiązuje

170 XLIII/261/18 02.02.2018 r. zmiany w budżecie Gminy na 2018 r. Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz. 802 z dnia 13 lutego 2018 r.

 

Obowiązuje

171 XLIV/263/18 23.02.2018 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ściekowych z budżetu gminy Iłowo - Osada Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  z 2018 r. poz.1037, z dnia 2 marca 2018r.

Obowiązuje

172 XLIV/265/18 23.02.2018 r. zmiany w budżecie Gminy na 2018 r. Dz. Urz. Woj. War. – Maz. z 2018r. poz. 1038, z dnia 2 marca 2018 r.

Obowiązuje

173 XLV/266/18 23.03.2018 r, Podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo- Osada Dz. U. Woj. Warm. –Maz. z dnia 19 kwietnia 2018 r. poz. 1908

Obowiązuje

174 XLV/267/18 23.03.2018 r. Podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborach Dz. U. Woj. Warm. – Maz. z dnia 19 kwietnia 2018 r., poz. 1909. Obowiązuje
175 XLV/272/18 23.03.2018 r. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowo - Osada Dz. U. Woj. Warm. – Maz. z dnia 6 kwietnia 2018 r., poz. 1582. Obowiązuje
176 XLVI/276/18 21.05.2018 r. zmiany uchwały Nr XXXII/184/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowo- Osada oraz udzielania bonifikat. Dz. U. Woj. Warm,. – Maz. z dnia 30.maja 2018 r., poz.2533. Obowiązuje
177 XLVI/277/18 21.05.2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada Dz. U. Woj. Warm,. – Maz. z dnia 19 czerwca 2018 r., poz.2763. Obowiązuje
178 XLVI/278/18 21.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/09 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz podziału funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłowo-Osada. Dz. U. Woj. War. – Maz.. z dnia 4 czerwca 2018 r. poz. 2568 Obowiązuje
179 XLVII/281/18 15.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Iłowo – Osada w 2018 r. Dz. U. Woj. War. – Maz.. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 2462 Obowiązuje
180

U.XLVII.285.2018

U.XLVII.285.2018.zal1

U.XLVII.285.2018.zal2

U.XLVII.285.2018.zal3

U.XLVII.285.2018.zal4

U.XLVII.285.2018.zal5

15.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r. Dz. U. Woj. War. - Maz. z dnia 21 czerwca 2018 r.,poz. 2807 Obowiązuje
181  U_XLVIII_289_2018 16.07.2018  w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Iłowo-Osada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  Dz. U.Woj. War. -Maz z dnia 24 lipca 2018 r.,3326 Obowiązuje 
 182 U_XLVIII_290_2018  16.07.2018  w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowo-Osada  Dz.U. WOj. War. - Maz. z dnia 24 lipca 2018r., poz. 3327  Obowiązuje 
           
           
           
           
           


data wytworzenia2016-06-02
data udostępnienia2016-06-02
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Gralińska
ilość odwiedzin754
rejestr zmianzobacz »
Gmina Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada, tel.: 23 654 10 14 , fax: 23 654 10 14 , sekretariat@ugilowo-osada.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@